نمایه مقالات در پایگاه های معتبر

ورود به سامانه داوری مقالات

آمار بازدید

افراد آنلاین 1

بازدید امروز : 1

بازديد دیروز : 3

کل بازدید : 26212

اطلاعات دبیرخانه کنفرانس

اعضاء کمیته علمی

 


دکتر سید محسن موسوی نیک (عضو هیئت علمی دانشگاه زابل)

دکتر محمد حسین عزیزی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)


دکتر یحیی مقصودلو (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان)


دکتر علی ایاسه (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)


دکتر سعید داداشی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)


دکتر اکرم پزشکی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

 


دکتر مریم خاکباز حشمتی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)


دکتر اسماعیل میرزایی قلعه (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)


دکتر پرویز بشیری (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)

دکتر دانیال کهریزی (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)


دکتر علیرضا زبرجدی (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)


دکتر هادی حجاریان (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)

دکتر عباسعلی زمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)


دکتر مصطفی کرمی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)


دکتر اشرف گوهری اردبیلی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

دکتر نرجس آقاجانی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)


دکتر نفیسه دعوتی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)


دکتر امیر دارایی گرمه خانی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

دکتر آریو امامی فر (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

دکتر سیامک غیبی (عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان)


دکتر امیر پورفرزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان)


دکتر رضا امیری (عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج)


دکتر امین میرشکاری (عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج)


دکتر مختار خواجوی (عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج)


دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد)


دکتر بهرام حسین زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد)


دکتر مجتبی نادری بلداجی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد)


دکتر زهرا ایزدی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد)


دکتر رضا مورکیان (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر)

دکتر محمد مهدی جوکار (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر علیرضا سیروس مهر (عضو هیئت علمی دانشگاه زابل)


دکتر زهره مشاک (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)


دکتر واحدی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)


دکتر رزاق محمودی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

دکتر جمشید فولادی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء)

دکتر مصطفی نوروزی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء)

دکتر محمد جواد شکوری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

دکتر مهدی خدایی مطلق (عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)

دکتر ایمان حاج خدادادی (عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)

 دکتر مهدی حسین یزدی (عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)

 
دکتر محمد حسین مرادی (عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)

 

دکتر حدیث زارع منش (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان)

دکتر حامد امیری (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان)

 

دکتر سهیلا افکار (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان)

 دکتر سعید امیری (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان)

 

دکتر مهری جوانمرد (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان)

 

دکتر نجفی (عضو هیئت علمی دانشگاه زابل)

 دکتر احمد احمدیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه)

دکتر حامد کاوه (عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه)

 
دکتر سید احمد شهیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی)

دکتر ابراهیم رحیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)

دکتر محبوبه فضائلی (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)

دکتر حجت هاشمی نسب (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته)

دکتر اردکانی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته)

دکتر ژاله خوشخو (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

دکتر نرگس مورکی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 دکتر امیر رضا صفائی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دام ایران)

 دکتر مهدوی عادلی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دام ایران

 دکتر علی اکبر قنبری (عضو هیئت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ایران)

 دکتر احمد ثمریها (معاون پژوهش سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی البرز)


 دکتر لیلا غیرتی آرانی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)


دکتر مرجانه صداقتی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

 

دکتر مهشید کشاورزی (مدرس دانشگاه پیام نور کرمان)

 دکتر مهرناز بنی اعمام (پژوهشگر موسسه پژوهش های برنامه ریزی .اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی)

       

ن